Neden lisanslı yazılım kullanmalıyız ?

Lisanslı yazılım ve korsan yazılım nedir ?
Yazılım (Software), bilgisayar sistemlerinizi doğru ve etkin çalıştırılmasını sağlayan gelişmiş bilgisayar programlarıdır. Yazılım, bir fikir ve düşünsel emek ürünüdür, bu nedenle fikir ve sanat eserlerini koruma kapsamında güvenceye alınan ve alınması gereken sistemlerdir.

Bu güvenceye alınmış bütün yazılımlar “lisanslı yazılım” olarak tanımlanır. Bir firma, kendi işleri için kullandığı bilgisayar yazılımlarını (bu yazılımlar, işletim sistemi yazılımları olabileceği gibi, e-ticaret, web içerik yönetimi, muhasebe, stok ölçüm vs. yazılımları da olabilir) bizzat yazılımı üreten kişi ya da kurumdan parasal bedel karşılığı alıyorsa, lisanslı yazılım kullanıyor demektir.

Tam tersi, eğer kullanılan yazılım, yazılımı üreten firmadan habersiz olarak, üçüncü şahıs ya da kurumlar aracılığıyla çoğaltılmış ise ve bu şekilde temin edilip kullanılıyorsa bunun adına da “yazılım korsanlığı” denir. Korsan yazılım, lisans belgesi taşımayan, üretici firmadan izinsiz olarak, yasadışı yöntemlerle çoğaltılmış yazılımlara verilen addır. Bu tür yazılımların ticaretini, dağıtımını yapmak ve kullanmak “korsan yazılımcılık” kapsamına girer.

Firma yönünden lisanslı yazılım kullanmanın avantajları
· Virüs ve hatalı ürün tehlikesine karşı etkin korunma
· Teknik destek güvencesi
· Doğru ve eksiksiz dokümantasyonla çalışma olanağı
· Yazılımı hem düşük maliyetle güncelleştirme hem de bu konulardaki tüm gelişmeleri kısa sürede edinebilme olanağına kavuşulur

Firmanızda korsan yazılım kullanmanın doğuracağı sonuçlar

-Cezai sonuçlar-
1. 2 seneden 6 seneye kadar, paraya çevrilmeksizin hapis.
2. Eksik her bir lisans başına 10-150 bin TL para cezası.
3. 3 seneye kadar meslekten men
4. Söz konusu araçlara ve bilgisayarlara el konulması

-Olumsuz imaj sonuçları-
1. Korsan yazılım kullananlar, bu konuları takip eden basın organlarında yer alıp prestij kaybına uğrayabilirler.
2. Firmayla iş yapan müşteriler yönünden güven eksiltici bir durum yaratır.

– İşletimle ilgili sonuçlar-
1. Korsan yazılım ürünlerinin beraberinde getirebileceği virüsler, bozuk CD´ ler ve hatalı ya da işlevsiz yazılımlar  işlerinize zarar verecek, oluşan zarar verimliliğinizi düşürüp yüklendiğiniz maliyetleri arttıracaktır.
2. Yetersiz dokümantasyon nedeniyle verimsiz ve yavaş bir çalışma.
3. Lisanslı kullanıcılara verilen ürün teknik desteklerinden yoksun kalma.
4. Lisanslı kullanıcılara sağlanan yeni sürümlere yükseltme olanağına sahip olmama ve bu yeni sürüm yazılımlara çok daha uygun maliyetlerle temin edememe.

-Ekonomimize getireceği olumsuz sonuçlar-
1. Yazılım sektörünün yazılım üretim gücüne engel olur, daha da ötesi, ülkemizin teknolojide ileri düzeye ulaşmış ülkelerin çok gerisinde kalmasına ve o düzeye yetişememesine neden olur. Bunun doğal sonucu, ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü ve pazarlarını kaybetmesi olacaktır
2. Yazılım sektörünün hem daha düşük maliyetlerle ürün geliştirmesine ve sunmasına hem de genç beyinlere istihdam yaratma potansiyeline darbe vurabilecektir.
3. Ülkemizin önemli sorunlarından olan kayıtdışı ekonomiye büyük katkı sağlayacak ve vergi gelirleri yönünden hem devlete zarar verecek hem de vergisini ödeyen yazılım firmaları ile bu işin hırsızlığını yapan korsan yazılımcılar arasında haksız rekabet yaratacaktır
4. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen göstergelerden biri de, müzik, kitap, film ve yazılım telif hakları konusundaki özen, saygı ve yaptırım gücüdür. Bu konulardaki eksiklikler ülkemizin çağdaş ülkeler düzeyine gelmesine engel olabilir.

Tüm bu olumsuz sonuçların ötesinde, asıl düşünülmesi gereken sonuç “ahlaksaldır”. Çünkü yazılım üretimi yapan kişi ve kurumlar, bilgisayarlar ve bağlı birimlerinde kullandığımız, yaşamımızı kolaylaştıran, bize para kazandıran, işlerimizi verimli, hızlı ve etkin yapmamızı sağlayan bilgisayar programları geliştirmek için zaman, para ve en önemlisi emek harcamaktadırlar. Yarattıkları yazılımların bedellerini onlara değil de kopya yazılım üretip satan korsan yazılımcılara verdiğimizde, yeni ürün ya da yazılımların geliştirilmesi için gereken kaynağı kurutmuş oluruz. Bilgisayar ve yazılım teknolojimizin gelişmesi için bu kaynağa ihtiyaç vardır. Kopyalanmış korsan bir bilgisayar yazılımı aldığınızda, bu para korsan yazılımcılara gider. Böylece bir yanda düşünsel gücünü ortaya döküp emek veren ama buna rağmen mağdur olan yazılım sektörüyle, diğer yanda kısa yoldan ve emek vermeden para kazanma yolunu seçen uyanık ama emek ahlakı olmayan korsan yazılımcılar arasında haksız rekabetin sürmesine neden olabilirsiniz.

Sohbet Başlat.
Destek Şuan Aktif ..